Aan de slag met het groeipotje?

Een duurzaam en evenwichtig toekomstplan
 om verder te investeren in ons Vilvoorde van morgen.

Vilvoorde is een jonge en dynamische stad die blijft groeien. Maar de beschikbare ruimte is schaars. Daarom heeft de stad Vilvoorde samen met experten het toekomstplan ‘Ons Vilvoorde Morgen’ opgesteld. Dit toekomstplan bestaat uit 4 verhaallijnen die stad Vilvoorde in de toekomst samen met haar inwoners verder wil uitwerken en realiseren. Zo zorgen we ervoor dat Vilvoorde een stad aan het water blijft waar het aangenaam wonen, winkelen en werken is.

Vilvoorde is een ‘stad in het landschap’ die duurzaam omgaat met groen en ruimte. De natuur zorgt voor voedsel, voor meer zuurstof en neemt regenwater op. Allemaal natuurvoordelen waarvan we kunnen genieten als we er genoeg ruimte voor reserveren.

We zetten in op de verdere ontwikkeling van natuur, landbouw en groen-blauwe netwerken. Dit gebeurt onder andere door te blijven investeren in bossen en parken. Daarnaast focussen we op duurzame energie en geven we meer ruimte aan water(lopen).

Vilvoorde blijft een ‘bewoonde stad’ waar iedereen op een aangename manier kan wonen en leven. Omdat Vilvoorde een stad is die groeit, investeren we in nieuwe duurzame woningen op goed gelegen locaties en met aandacht voor publieke voorzieningen in de buurt.

Ook de doordachte renovatie van oudere woonwijken speelt een belangrijke rol. Zo creëren we een stad op maat van haar bewoners van vandaag en morgen.

Vilvoorde is een ‘verbonden stad’ waarin iedereen kan wonen en werken op goed bereikbare plekken. We streven naar een evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid in onze stad.

We weren onnodig vrachtverkeer uit het centrum en de woonwijken, zetten in op veilige fiets- en voetgangersverbindingen en versterken het openbaar vervoer tussen de wijken en het centrum. Daarbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals slimme verkeerslichten of auto- en fietsdeelsystemen.

Vilvoorde blijft als ‘bedrijvige stad’ een aantrekkelijke plek voor tal van bedrijven en organisaties. Door kansen te bieden aan hoogtechnologische, creatieve en duurzame bedrijven dragen we bij aan het creëren van lokale jobs voor kort- en langgeschoolden.

Dit doen we door de bestaande industriële ruimte beter te benutten en in te zetten op het herbestemmen van industrieel erfgoed. We blijven de detailhandel in de winkelgebieden verder stimuleren.

Hefboomgebieden

Via de ontwikkeling van hefboomgebieden kunnen de strategische doelen voor een doordacht ruimtegebruik in Vilvoorde worden gerealiseerd. Hefboomgebieden kunnen door hun positie in Vilvoorde een hefboom vormen voor de ontwikkeling van de hele stad. Investeren in zo'n gebied heeft een voelbaar effect voor alle bewoners van de stad.

De stadsvernieuwingsprojecten in Vilvoorde concentreren zich op stadszones waar de lange geschiedenis van Vilvoorde sterk voelbaar is. Maar vaak is een herbestemming of vernieuwing van deze stadszones nodig. Hefboomgebieden voor stadsontwikkeling in Vilvoorde zijn het centrum, Watersite en de stationsomgeving.

Karaktervolle wijken zijn stadsdelen met een eigen gezicht, die tot het DNA van Vilvoorde behoren. Ambities voor deze stadsdelen kunnen stap voor stap worden bereikt. Daarbij behouden we de bestaande kwaliteiten en activeren we nieuwe mogelijkheden voor de wijk. Karaktervolle wijken met ontwikkelingskansen zijn onder andere: Broek, Faubourg, Buda, Far-West, Peutie, Houtem, Kassei en Koningslo.

Robuuste landschappen zijn gebieden met groen-blauwe aders die door het landschap stromen. Deze gebieden zijn sterk versnipperd. Door ze aan elkaar te koppelen, kunnen we een netwerk van natuur en open ruimte creëren. Vilvoorde telt verschillende robuuste landschappen: het Peutiebos, park Drie Fonteinen, Tangebeekbos en de akkers in Houtem.

Wat zijn de volgende stappen rond ‘Ons Vilvoorde morgen’?

Het duurzaam en evenwichtig groeiplan ‘Ons Vilvoorde morgen’ vormt de basis voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan van de stad Vilvoorde, een document dat de (lange) termijnvisie zal bevatten voor het ruimtegebruik in Vilvoorde.

Het groeiplan vormt als het ware een kader waar alle concrete stadsprojecten aan worden getoetst. Dit moet de stad in de toekomst helpen om samen met de inwoners het gebruik van ruimte te bekijken. Op die manier blijven we investeren in de toekomst van alle Vilvoordenaars.

'Ons Vilvoorde Morgen' in detail

Wil je het plan van ‘Ons Vilvoorde Morgen’ in detail bekijken?
Klik dan op de onderstaande linken om de hoofdstukken te openen.

Wil u op de hoogte blijven van ‘Ons Vilvoorde morgen’? Neem dan via dit formulier contact met ons op.